Misyon ve Vizyon

Misyon

Öğrencilerimizin, çağdaş bilgi normları  ve araştırma Teknikleri ile milli ve manevi değerlere bağlı olarak  insan hak ve özgürlükleri ile  Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yetiştirilmesi sağlanması hedeflenmektedir.
Meslek Yüksekokulumuz:
Öğrencilerimizin mesleki bilgi, beceri ve kabiliyetlerini azami seviyede kullanarak öğrenmeye ve araştırmaya yönelik üretken bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Vizyon

Meslek Yüksekokulumuz Üniversite – Sanayi İş birliği ve bulunduğu bölge üzerinde oluşturduğu olumlu etki ve izlenimlerle önemli bir rol oynamaktadır. Üniversitemizin çağdaş bir birimi olarak ülkemizin en fazla ihtiyaç duyduğu ara elemanları en iyi şekilde yetiştirerek; Teorik ve Pratik derslerin yerinde ve zamanında uyumlu bir şekilde verilmesini sağlayarak, değişen ve gelişen dünya koşullarının gerektirdiği bilgiyi alıp – işleyen ve kendi bölgesel yapısına uyarlayan bir anlayış içerisinde bölge ve ülkesine faydalı çalışmalar yapan bir birim olarak; Eğitim –Öğretimin daha kaliteli ve çağdaş düzeye erişmesini hedeflemektedir.

ADYÜ-Kalite Politikası

 • Bilimsel Çalışma ve Araştırma Yapmak, Bilgi ve Teknoloji Üretmek,
 • Bilim Verilerini Yaymak, Ulusal Alanda Gelişme ve Kalkınmaya Destek Olmak,
 • Bir Mesleğin; Bilgi, Beceri, Davranış ve Genel Kültürüne Sahip,
 • Çevreye Duyarlı, İş Sağlığı Güvenliğine Önem Veren Anlayış Çerçevesinde, Bireyler Yetiştirmek,
 • Kalite Yönetim Sistemi Standardının Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmek,
 • Yasal Şartlar Doğrultusunda Müşteri Beklenti ve İhtiyaçlarını Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamaktır. 

Temel Değerler

Öğrencilerin, Atatürk İnkılapları ve İlkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı bireyler olarak yetiştirilmesi ve ayrıca bilimsel donanım sağlanmış öğrencilerin ülkelerine hizmet bilinciyle yetiştirilmesidir. Eğitim ve araştırma alt yapısıyla ve bilimsel araştırmaya verilen destekle mesleklerinde yeterli bilgi donanımı sağlanmış öğrenciler yetiştirilmesidir. Araştırma açısından ülkemiz bilim dünyasına ve teknolojisine katkı ülkemiz sağlanması temel hedeflerimiz arasındadır.

Görev Yetki ve Sorumluluklar

 • Mesleki bilgi ve becerilerin arttırılması,
 • Bölgesel sorun ve sıkıntıları tespit edip Ülkemizin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenecek programları açmak
 • En ideal bir yapıda Eğitim – Öğretim hizmeti sunmak,
 • Başta meslek kuruluşları olmak üzere bütün Kamu – Sivil Toplum ve Müteşebbislerle işbirliği içerisinde olmak,
 • Bölgesel ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmeye öncülük etmek.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Site politiklarımıza Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası bağlantılarından ulaşabilirsiniz.