Misyon & Vizyon

Misyon

Meslek Yüksekokulumuzun öncelikle vizyonu;

Öğrencilerimizin, çağdaş bilgi normları ve araştırma teknikleri ile milli ve manevi değerlere bağlı olarak insan hak ve özgürlükleri ile Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yetiştirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

 Meslek Yüksekokulumuz:

Öğrencilerimizin mesleki bilgi, beceri ve kabiliyetlerini azami seviyede kullanarak öğrenmeye ve araştırmaya yönelik üretken bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

 

Vizyon

Meslek Yüksekokulumuz Üniversite – Sanayi işbirliği ve bulunduğu bölge üzerinde oluşturduğu olumlu etki ve izlenimlerle önemli bir rol oynamaktadır.