Haberler

 

Gölbaşı Meslek Yüksekokulunda “OSMANLI’dan TÜRKİYE’YE MİLLİ ve YERLİ EKONOMİ” Konferansı

11.5.2018

Üniversitemizin Sayın Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ’nün girişimleri ile düzenlenen konferans programlarına Gölbaşı Meslek Yüksekokulunda devam edildi.

Dr. Ramazan KURTOĞLU-KONFERANS

Gölbaşı Meslek Yüksekokulunda, danışmanlığını Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nazif ÇETİN’in yürüttüğü “Geleceğimizi Aydınlatan Kalemler Öğrenci Topluluğu” tarafından düzenlenen “Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Milli ve Yerli Ekonomi” Başlıklı konferansa Akademisyen, Yakın Çağ Siyasi Tarihi-Ekonomi Uzmanı ve aynı zamanda Yazar olan Dr. Ramazan KURTOĞLU konuşmacı olarak katıldı.

Yüksekokul öğrencileri, Öğretim elemanları ve İlçe halkından oluşan çok sayıda katılımcının iştirak ettiği konferansta konuşan Dr. Kurtoğlu; “Osmanlı Devleti’nin ekonomik bakımdan dünya ülkeleri ile karşılaştırılmasında ilk sıralarda yer almasına karşın 18. Yüzyıla gelindiğinde Batı dünyasında özellikle sanayi devriminin de etkisiyle ekonomik gelişmenin yavaşlaması sonrasında üretim yavaşlamış ve batı tarafından üretilen mallarının ithalatçısı durumuna geçilmiştir. Dışa bağımlılığın giderek artması ve sonrasında dış borçlanmaya gidilerek bu bağımlılığın artması Osmanlı Devleti’ni daha da zor dönemlerle karşı karşıya getirmiş ve nitekim 1881 yılında İngiltere yönetiminde Düyûnu Umumiyenin kurulması yoluna gidilmiştir. Ekonomik bağımlılık bir süre sonra siyasi bağımlılığı da beraberinde getirmiş ve bir yandan yaşanan toprak kaybı bir yandan da Osmanlı Devletinin yalnızlaştırılarak yıkılışına yol açılması ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulması ile neticelenmiştir” dedi.

Osmanlı’dan Türkiye’ye son 200 yıllık kalkınma hamlesi incelenecek olursa bu süreçte istenilen seviyeye gelinememiş ve Batı dünyasının gerisinde kalınmıştır. Osmanlı Türkiye’si 1838’den itibaren serbest ticaret, dış borç ve yabancı sermaye ile kalkınmayı denemiş olsa da başarılı olunamamıştır. Bunun en önemli nedeni ise bir yandan ticaret ve sermayeyi elinde tutan gayrimüslim azınlıklar diğer taraftan da süregelen harp ve iç karışıklıklar olmuştur.

Dr. Ramazan KURTOĞLU konuşmasının devamında, “Kalkınmanın ve onu sağlayan tasarruf, yatırım, sanayileşme, vergileme, kentleşme, krediler, iç ve dış borç, büyüme ve istihdam gibi alanlarla onların alt kollarının bu suretle hem milletlerarası hem de kendi milli tarihi ile mukayese edilmesi geleceğin planlanmasında yol göstericidir. Ekonomi politikalarının değiştirilmesinde, uygulanmasında ve sürdürülebilir kılınmasında önemli bir değer taşır” dedi.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nazif ÇETİN, Gölbaşı Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirdiği konferans dolayısıyla Dr. KURTOĞLU’na teşekkür ederek; Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir büyümenin ancak Milli ve yerli ekonomi politikaları ile gerçekleşebileceğini ifade etti ve bunun gerçekleşmesinin koşulu olarak tasarrufa dayalı sermaye birikimine gidilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Dr. ÇETİN konuşmasının devamında, “Türkiye’de yerli ve milli yatırımların önündeki en önemli engel tasarrufların yetersizliğidir ve bu da sermaye birikimini zorlaştırmaktadır. Türkiye’de özellikle yastık altı (iddihar-gömüleme) türünden bir tasarruf geleneği bulunmakta ve ortaya çıkan bu boşluk yabancı girişimciler tarafından kapatılmaktadır. Yabancı sermaye kuruluşlarını analiz edecek olursak genellikle nakit akışın hızlı olduğu alanlar ki temel gereksinimlere dayalı hızlı tüketim ürünleri alanlarına yoğunlaştıkları görülür. Bu alanlar ekonomide katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ortamını oluşturmaz ve kar transferine yol açarak negatif etki oluşturmaktadır. Çalışanlar yerli, hammadde yerli, girişimcileri yerli olan bu yatırımların sadece sermayesi yabancıdır. Adeta tüm yerli unsurlarla Çok Uluslu Şirketlere hizmet edilmektedir. Hipermarketler, akaryakıt işletmeciliği, bankacılık ve sigortacılık gibi alanlara yoğunlaşan yabancı sermaye yatırımları ile ileri teknoloji transferi sağlanmadığı gibi bu unsurların çoğunlukla birleşme ve satınalma olarak gerçekleşmesi ve yeni (greenfield) yatırım dışında kalması yeni istihdam alanları da oluşturmamakta ve sadece milli yatırımlar yabancılaşmaktadır” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Dr. Öğr. Üyesi Nazif ÇETİN tarafından İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan KURTOĞLU’na teşekkür plaketi takdim edilerek Yüksekokulda verdiği konferans anısına kendilerine Üniversite baskılı seramik baskılı kupa hediye edildi.

Görünütülenme Sayısı: 157