21.09.2017 Tarihinde Yapılacak Olan Yaz Okulu Sonrası Tek Ders Sınavı

16.8.2017

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan 21.09.2017 tarihinde yapılacak olan Yaz Okulu Sonrası Tek Ders Sınavı’na sadece yaz okuluna devam ederek başarısız ders sayısını teke (bire) indiren öğrenciler girebilir.

 

 

Not: Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin 1/f bendine göre "Yaz okulu bitiminde yapılan tek ders sınavına yalnız o akademik yıldaki yaz okulunda okuyan öğrenci girebilir."

Görüntülenme Sayısı: 680